FPC

Om voor certificatie in aanmerking te komen beschikken wij als fabrikant over een gedocumenteerd FPC-systeem. Dit om te waarborgen dat de door ons op de markt gebrachte brand- en/of rookwerende ramen en deuren voldoen aan de prestaties die wij in onze CE-markering en Prestatieverklaring (DoP) verklaren.

Bookmark the permalink.