Veilig Werken met de “Safety Culture Ladder”

Sinds 1998 is Lieftink Geveltechniek VCA gecertificeerd en is veilig werken een belangrijke paragraaf in ons beleid. Met de opgedane kennis en ervaring hebben wij het werk veiliger en aannemelijk lichter kunnen maken mede door inzet van veilige hulpmiddelen.

Training en communicatie hebben we in onze werkwijze omarmt. Deze zijn dan ook inmiddels de standaard, we hechten belang aan de veiligheid van medewerkers en omstanders. Toch kan een ongeluk in een klein hoekje zitten, daarom is het ontzettend belangrijk om elke dag bewust met veiligheid bezig te zijn.

Om deze cultuur daadkracht bij te zetten, hebben wij het systeem van de “Safety Culture Ladder (SCL)” ingezet. Dit systeem maakt het niveau van bewustwording en cultuur meetbaar, en gerealiseerde verbeteringen zichtbaar.

Bij de Safety Culture Ladder ook wel veiligheidsladder genoemd, ligt onze huidige focus op trede drie. Onze doelstelling is de certificering op dit niveau.

Trede drie betekend dat onze onderneming haar veiligheidsregels nader zal bepalen en inzichtelijk maakt welke aspecten belangrijk worden gevonden.
Wij stellen ons kwetsbaar op, nemen onze verantwoordelijkheid en kijken wat het oplevert in de zin van voorkomen van uitval en letsel schade.
De betrokkenheid bij veiligheid en naleving van regels en wetten ligt hierbij voornamelijk bij het (hogere) management binnen onze organisatie.

Download de veilig werken leaflet